top of page

Dèpi 19 mwaddésanm démil diznèf lè mondantyé ozabwa

Yo ka tchouyé afriken é afriken-désandan toupatou.

G Floyd zétazini dôt ankô Brézil, Chine, Coré, Sid-Afrik an frans é bien dôt koté.Eskè yo jalou paskè pandémi la pran mwens asi nou?

Kidonk yo ka pran rèvanch.

Bondyé di nou i ka bannou lavi é lanmô men chwazi lavi.

Donk Afriken dan lèmondantyé kit sé désandan kit sé diaspora, nou ka 

pôté mannèv pou fè Bondyé plézi.

Parèkzanp: nou ka mété kachné lè sa dwètèt, nou ka potéjé zanmi fanmi kousen

vwazen toupandan dôt moun ka vag tout konsèy yo bay.

Yo an bonbans, ka fètè, ka sélébré.

Afriken (bantou) kienbé rèd pa moli. Dapré pofèsi bib la, nou tini dézan édèmi pou atann ankô...

Le 26 mwadfévyé 2021 a dézè dè laprémidi é 27mn.

bottom of page